Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart
2019 07 17
2019 07 17
Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar
Efterlysning!!!! Vi vill ha fler bilder och texter om era båtar. Skicka till  webmaster@carlscronaveteranbatar.se 
Utomskärskryssaren Carl Stuart Utomskärsmotor- kryssaren  Cygnos Salongsbåten Unn.