Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi

flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår

klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär

marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska

Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.  http://www.juridiskvagledning.se/ny-dataskyddsforordning/ GDPR Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtsförenings årsmöte 2020 avhölls på Rosenholms Udde den 11 juni kl 1800.
© Webmaster: Mats Svensson 2020 08 11
Karlskrona Jolleklubb - KJK
Seglarskola
Årsmötet 2020
Förre ordföranden, Birger Lilja, utnämndes vid årsmötet till hedersmedlem, tillika hedersordförande.
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk), CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan och Marianne Thorell) och Högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz).
Liten eskader
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR kallar till extra årsmöte torsdagen den 27 augusti klockan 18.00. Plats: Rosenholms Udde Mötet avser fastställande av nya stadgar, säkerhetsplan och miljöplan. Dagordning §1 Mötets öppnande §2 Val av mötesordförande §3 Val av sekreterare för mötet §4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare §5 Fastställande av dagordning §6 Fastställande av röstlängd §7 Mötets behöriga utlysande §8 Presentation av avtalsläget avseende framtida lokaliteter §9 Fastställande av · Nya stadgar · Säkerhetsplan · Miljöplan §10 Mötets avslutande
Välkomna! Vänliga hälsningar styrelsen
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk), CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan Thorell) och högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz).
Liten eskader
CVB Verksamhetsberättelse för 2019
Protokoll årsmöte 2020
FÖRENINGEN CARLSCRONA VETERANBÅTAR kallar till extra årsmöte torsdagen den 27 augusti klockan 18.00. Plats: Rosenholms Udde Mötet avser fastställande av nya stadgar, säkerhetsplan och miljöplan. Dagordning §1 Mötets öppnande §2 Val av mötesordförande §3 Val av sekreterare för mötet §4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare §5 Fastställande av dagordning §6 Fastställande av röstlängd §7 Mötets behöriga utlysande §8 Presentation av avtalsläget avseende framtida lokaliteter §9 Fastställande av · Nya stadgar · Säkerhetsplan · Miljöplan §10 Mötets avslutande
Stadgeförslag v1 CVB säkerhetsplan v 1.2 Miljöplan för CVB v1.2
Välkomna! Vänliga hälsningar styrelsen
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid

Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22.

Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra

dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar.

Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här.

Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där

det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet.

Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen

fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona

skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden”
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Karlskrona Jolleklubb - KJK
Seglarskola
Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson
2020 08 11
Carlscrona Veteranbåtsförenings årsmöte 2020 avhölls på Rosenholms Udde den 11 juni kl 1800.
Årsmötet 2020
Förre ordföranden, Birger Lilja, utnämndes vid årsmötet till hedersmedlem, tillika hedersordförande.