2021-09-25
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti i år (2021).
Carlscrona Veteranbåtar
Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:

Petterssonbåten Kookaburra

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 14 juni. Omröstningen på årsmötet skedde digitalt via ett internetbaserat formulär. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet skedde sedan pro forma den 22 juni.

Årsmötet 2021

Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
2021-09-25
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti i år (2021).
Carlscrona Veteranbåtar
Renoveringsobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtar Dragsövägen 3 371 37 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Årsmötet 2021 genomfördes digitalt den 14 juni. Omröstningen på årsmötet skedde digitalt via ett internetbaserat formulär. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet skedde sedan pro forma den 22 juni.

Årsmötet 2021

Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb