Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi

flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår

klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär

marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska

Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.  http://www.juridiskvagledning.se/ny-dataskyddsforordning/ GDPR Medlemsaktivitet på “Udden” © Webmaster: Mats Svensson 2020 09 17
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk), CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan och Marianne Thorell) och Högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz).
Liten eskader
Arbetsdag på Udden lördag den 19 september Vi börjar kl 0900 med arbeten och förberedelser inför vinterns arbete.
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk), CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan Thorell) och högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz).
Liten eskader
Arbetsdag på Udden lördag den 19 september Vi börjar kl 0900 med arbeten och förberedelser inför vinterns arbete.
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid

Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22.

Där har vi flera byggnader var vi förvarar våra

dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar.

Utrymme för all vår klubbverksamhet finns här.

Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där

det “på sin tid” bedrevs militär marin verksamhet.

Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen

fastigheter. Sommartid är det fantastiska Karlskrona

skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringssobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden”
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Box 75 37121 Karlskrona
Dataskyddsförordningen, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj Den styr hur företag, organisationer, klubbar sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används som exempel i en medlemsmatrikel.
GDPR
Carlscrona Veteranbåtar
© Webmaster: Mats Svensson
2020 09 17