Webmaster Mats Svensson
2021-06-16
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti i år (2021).
Carlscrona Veteranbåtar
Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:

Petterssonbåten Kookaburra

Till följd av Coronaläget kommer årsmöte 2021 att genomföras digitalt med hjälp av ett formulär som du får med e-post den 14 juni. Det blir således varken något fysiskt möte eller internetmöte. Handlingar kommer ligga tillgängliga på hemsidan och skickas ut i samband med formuläret den 14 juni. Omröstningen på årsmötet kommer alltså ske digitalt under perioden 14-21 juni via ett internetbaserat formulär. En länk till formuläret mailas ut till medlemmarna den 14/6. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet sker sedan pro forma den 22 juni. Om du har några frågor eller synpunkter så kontakta gärna styrelsen via e-post: styrelse@carlscronaveteranbatar.se Påminner om att medlemsavgiften 250 kr ska vara inbetald till plusgiro 104 06 43-7 senast 31 maj. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att få rösta årsmötet.

Årsmötet 2021

Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb
© Webmaster Mats Svensson
Carlscrona Veteranbåtar (CVB) flyttar från Rosenholms udde till Saltö Varv CVB är uppsagd från föreningens nuvarande lokaler på Rosenholms udde (”udden”). Efter många år med korttidskontrakt har vi nu hittat en långsiktigare lösning genom att skriva avtal med Saltö Varv AB om att hyra hela varvets anläggning för vår verksamhet. Avtalet omfattar fem år från och med augusti i år (2021).
Carlscrona Veteranbåtar
Renoveringsobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden”
Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Till följd av Coronaläget kommer årsmöte 2021 att genomföras digitalt med hjälp av ett formulär som du får med e-post den 14 juni. Det blir således varken något fysiskt möte eller internetmöte. Handlingar kommer ligga tillgängliga på hemsidan och skickas ut i samband med formuläret den 14 juni. Omröstningen på årsmötet kommer alltså ske digitalt under perioden 14-21 juni via ett internetbaserat formulär. En länk till formuläret mailas ut till medlemmarna den 14/6. Röstsammanräkning och protokollförande av årsmötet sker sedan pro forma den 22 juni. Om du har några frågor eller synpunkter så kontakta gärna styrelsen via e-post: styrelse@carlscronaveteranbatar.se Påminner om att medlemsavgiften 250 kr ska vara inbetald till Plusgiro 104 06 43-7 senast 31 maj. Betald medlemsavgift är en förutsättning för att få rösta årsmötet.

Årsmötet 2021

Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb