Renoveringsobjekt CG Pettersson
Läs mer här !
Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart E22. Där har vi

flera byggnader var vi förvarar våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och renoverar. Utrymme för all vår

klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin tid” bedrevs militär

marin verksamhet. Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen fastigheter. Sommartid är det fantastiska

Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för vår verksamhet.

Renoveringsobjekt CG Pettersson
Medlemsaktivitet på “Udden” © Webmaster: Mats Svensson 2021 05 06
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk), CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan och Marianne Thorell) och Högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz). Liten eskader
Carlscrona Veteranbåtar
Lördagen den 11 juli samlades delar av Carlscrona Veteranbåtsförening vid Fisktorget/Borgmästarefjärden för en gemensam tur till Kobebus med bullfika och samvaro. På bilderna ser vi en Solö Lyx (Peter Björk),  CG Petterssonbåten Carl Stuart (Dan Thorell) och högsjöbåten Virabelle (Thomas Letterkrantz). Liten eskader
Välkommen till Carlscrona Veteranbåtsklubb

Vi bedriver vår verksamhet under “torrtid” vid

Rosenholms Udde vid Karlskronas västra utfart

E22. Där har vi flera byggnader var vi förvarar

våra dyrgripar, vilka vi dessutom vårdar och

renoverar. Utrymme för all vår

klubbverksamhet finns här. Byggnaderna är

före detta Rosenholmsvarvet där det “på sin

tid” bedrevs militär marin verksamhet.

Byggnaderna förvaltas numera av Kruthusen

fastigheter. Sommartid är det fantastiska

Karlskrona skärgård som är tummelplatsen för

vår verksamhet.

Medlemsaktivitet på “Udden”
Vill du bli medlem i vår förening? Skicka din medlemsansökan till oss:
Carlscrona Veteranbåtar Ronnebyvägen 37 371 91 Karlskrona
© Webmaster: Mats Svensson
2021 05 06
Carlscrona Veteranbåtar