Policy för hantering av personuppgifter inom föreningen För att på ett korrekt sätt uppfylla kravet på en ständig aktuell medlemsmatrikel, och samtidigt följa nya dataskyddslagen (GDPR), har föreningen antagit nedanstående policy. Ändamål/Behandlingar som utförs: Adressuppgifter för utskick till medlemmar av kallelser och och information. Kontroll av att medlemsavgift betalas och att de betalas i rätt tid. Kategorier av uppgifter vi sparar: Namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Samtycke medlemmar: Medlemskap innebär automatiskt samtycke till att föreningen samlar in och sparar uppgifter enligt ovan. Vid utträde ur föreningen raderas uppgifterna. Hantering: Medlemsregistret finns i ett datorbaserat program hos Svenska Båtunionen (SBU/BAS) samt på föreningens hemsida med inloggningsfunktion hanterad av föreningens styrelse. Inga personuppgifter lämnas ut. Medlems rättigheter: Medlem har rätt att begära ut registeruppgifter om sig själv och detta sker genom förfrågan till föreningen. Medlem kan på begäran till CVB styrelse begära att personuppgifter ej registreras.
Web: © Mats Svensson  2024-06-12
Carlscrona Veteranbåtar
Policy för hantering av personuppgifter inom föreningen För att på ett korrekt sätt uppfylla kravet på en ständig aktuell medlemsmatrikel, och samtidigt följa nya dataskyddslagen (GDPR), har föreningen antagit nedanstående policy. Ändamål/Behandlingar som utförs: Adressuppgifter för utskick till medlemmar av kallelser och och information. Kontroll av att medlemsavgift betalas och att de betalas i rätt tid. Kategorier av uppgifter vi sparar: Namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Samtycke medlemmar: Medlemskap innebär automatiskt samtycke till att föreningen samlar in och sparar uppgifter enligt ovan. Vid utträde ur föreningen raderas uppgifterna. Hantering: Medlemsregistret finns i ett datorbaserat program hos Svenska Båtunionen (SBU/BAS) samt på föreningens hemsida med inloggningsfunktion hanterad av föreningens styrelse. Inga personuppgifter lämnas ut. Medlems rättigheter: Medlem har rätt att begära ut registeruppgifter om sig själv och detta sker genom förfrågan till föreningen. Medlem kan på begäran till CVB styrelse begära att personuppgifter ej registreras.
Web: © Mats Svensson  2024-06-12
Carlscrona Veteranbåtar