Web: © Mats Svensson  2024-04-16
Carlscrona Veteranbåtar
PROGRAM 2024 Båtmässan Allt för Sjön 7 – 10/3 och 14 – 17/3 Utställningen ”KLASSISKA BÅTAR EN DEL AV DET FLYTANDE KULTURARVET”, Saltö Varv 15/6 – 18/8 Lövmarknaden (Ristorgstrappan) 20/6 Torhamnsmarknad 6/6 Varvets dag Östra Hästholmen 13/7 Veteranbåtsdagar 26/7 – 28/7 Aspödagen, Lökanabbens hamn Aspö 1/8 Björkholmsdagen 25/8 VÅRA BESÖKSTIDER ÄR Öppet hus och klubbkvällar Saltö Varv: måndagar under september – maj 18.00 - 20.00 Öppet hus och utställning Saltö Varv: lördagar och söndagar 10.00 – 16.00. 15/6 – 18/8 För mer information www.carlscronaveteranbatar.se
· · · · · · · · Kontakt
Web: © Mats Svensson  2024-04-16
Carlscrona Veteranbåtar
PROGRAM 2024 Båtmässan Allt för Sjön 7 – 10/3 och 14 – 17/3 Utställningen ”KLASSISKA BÅTAR EN DEL AV DET FLYTANDE KULTURARVET”, Saltö Varv 15/6 – 18/8 Lövmarknaden (Ristorgstrappan) 20/6 Torhamnsmarknad 6/6 Varvets dag Östra Hästholmen 13/7 Veteranbåtsdagar 26/7 – 28/7 Aspödagen, Lökanabbens hamn Aspö 1/8 Björkholmsdagen 25/8 VÅRA BESÖKSTIDER ÄR Öppet hus och klubbkvällar Saltö Varv: måndagar under september – maj 18.00 - 20.00 Öppet hus och utställning Saltö Varv: lördagar och söndagar 10.00 – 16.00. 15/6 – 18/8 För mer information www.carlscronaveteranbatar.se
· · · · · · · · ·