Web: © Mats Svensson  2024-04-16
Carlscrona Veteranbåtar
Datum för sjösättning och arbetsdagar, 2024. 26 april, sjösättning Jinert. 3 maj, påmastning för stora båtar från sjösättningsdag 26 april. 4 maj, sjösättning Henke. Behov av påmastning anmäls till Jörgen eller Ingo för samordning. 4 och 5 maj arbetsdagar samt sjösättning mindre båtar med truck. Anmälan till Jörgen 073- 255 33 76 och Ingo 070- 888 58 31 via SMS. Kontanter medtages för Henke och påmastning. Jinerts betalas via Jörgen.
Web: © Mats Svensson  2024-04-16
Carlscrona Veteranbåtar
Datum för sjösättning och arbetsdagar, 2024. 26 april, sjösättning Jinert. 3 maj, påmastning för stora båtar från sjösättningsdag 26 april. 4 maj, sjösättning Henke. Behov av påmastning anmäls till Jörgen eller Ingo för samordning. 4 och 5 maj arbetsdagar samt sjösättning mindre båtar med truck. Anmälan till Jörgen 073- 255 33 76 och Ingo 070- 888 58 31 via SMS. Kontanter medtages för Henke och påmastning. Jinerts betalas via Jörgen.