Carlscrona Veteranbåtar
När Vad Var 19/2 Öppet hus Saltö Varv 22/3 Årsmöte Veteranbåtsföreningen Saltö Varv 10/4, 24 /4, 6 /5, 8 /5 och 15 /5 Gemensam sjösättning Saltö Varv 4-5/6 Städdag Saltö varv 23/5 --3/6 Bygga utställning Saltö Varv 28-30/5 Veteranbåtsmöte anordnat av Veteranbåtsföreningen. Wasavarvet 4-5/6 Städdag Saltö Varv 11-12/6 Öppet hus Saltö Varv 18-19/6 Öppet hus Saltö Varv 23/6 Lövmarknaden, lottförsäljning Ristorgsbacken 25-26/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Nostalgia, lottförsäljning Ronneby 2-3/7 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Torhamns marknad, lottförsäljning Torhamn 9-10/7 Öppet hus Saltö Varv 9/7 Föreningen Allmogebåtars varvsdag, lottförsäljning Östra Hästholmen 16-17/7 Öppet hus Saltö vatv 20-23/7 Classic Boat Meet / lottförsäljning Västervik 23-24/7 Öppet hus Saltö Varv 26/7 Aspödagen (Skärgårdsfesten) , lottförsäljning Aspö 26-31/7 Skärgårdsfesten 6-7/8 Öppet hus Saltö Varv 13-14/8 Öppet hus Saltö Varv 20-21/8 Öppet hus Saltö Varv 21/8 Björkholmens dag, lottförsäljning Björkholmen 17/9 Städdag 7-8/10 Torrsättning Saltö Varv TBD Föreningsutflykt Har du kännedom om ytterligare aktiviteter av intresse så hör av dig till styrelsen
Aktiviteter för CVB 2022 och andra intressanta veteranbåtsevenemang Klubbkvällar på Saltö Varv måndagar kl 18.00 med social samvaro med gemensamt arbete på lottbåt, fadderbåt, egna båtar m.m.
PDF för utskrift
2022-12-05
2022-12-05
Carlscrona Veteranbåtar
När Vad Var 19/2 Öppet hus Saltö Varv 22/3 Årsmöte Veteranbåtsföreningen Saltö Varv 10/4, 24 /4, 6 /5, 8 /5 och 15 /5 Gem sjösättning Saltö Varv 4-5/6 Städdag Saltö varv 23/5 --3/6 Bygga utställning Saltö Varv 28-30/5 Veteranbåtsmöte Veteranbåtsfören. Wasavarvet 4-5/6 Städdag Saltö Varv 11-12/6 Öppet hus Saltö Varv 18-19/6 Öppet hus Saltö Varv 23/6 Lövmarknaden, lottförsäljning Ristorgsbacken 25-26/6 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Nostalgia, lottförsäljning Ronneby 2-3/7 Öppet hus Saltö Varv 2/7 Torhamns marknad, lottförsäljning Torhamn 9-10/7 Öppet hus Saltö Varv 9/7 För Allmogebåtars varvsdag, lottförsäljning Östra Hästholmen 16-17/7 Öppet hus Saltö vatv 20-23/7 Classic Boat Meet / lottförsäljning Västervik 23-24/7 Öppet hus Saltö Varv 26/7 Aspödagen (Skärgårdsfesten) , lottförsäljning Aspö 26-31/7 Skärgårdsfesten 6-7/8 Öppet hus Saltö Varv 13-14/8 Öppet hus Saltö Varv 20-21/8 Öppet hus Saltö Varv 21/8 Björkholmens dag, lottförsäljning Björkholmen 17/9 Städdag Saltö Varv 7-8/10 Torrsättning Saltö Varv TBD Föreningsutflykt Har du kännedom om ytterligare aktiviteter av intresse så hör av dig till styrelsen
Aktiviteter för CVB 2022 och andra intressanta veteranbåtsevenemang Klubbkvällar på Saltö Varv måndagar kl 18.00 med social samvaro med gemensamt arbete på lottbåt, fadderbåt, egna båtar m.m.
PDF för utskrift