Båten är byggd 1963. Den är dubbelruffad och byggd med furu på ek samt överbyggnad i mahogny. Löa 8,2 m, bredd 2,35 m
Ägare: Thomas Letterkrantz
Högsjöbåten “Virabelle”
© Webmaster: Mats Svensson 2021 04 11
Carlscrona Veteranbåtar
Ägare: Thomas Letterkrantz
Högsjöbåten “Virabelle”
© Webmaster: Mats Svensson
2021 04 11
Carlscrona Veteranbåtar