Carlscrona Veteranbåtar
1 Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
© Webmaster: Mats Svensson 2020 09 17
Carlscrona Veteranbåtar
1 Gå till Hemsidan Karlskrona.se 2 Gå i på rubriken Kommun och politik 3 Protokoll och möteshandlingar 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 2019-09-12 6 08. Beslut om granskning detaljplan för Karlskrona 3:20 Rosenholms Udde 7 Nu kommer det upp 17 olika dokument bla Missiv med beslutsförslag och Planbeskrivning
© Webmaster: Mats Svensson
2020 09 17