C G Pettersson fick i uppdrag av brandfogde Daniel Feyerabend att rita en båt helt efter VIKING X:s linjer, dock med kravet på akterruff. Båten byggdes av uteslutande mahogny vid Rosättra båtvarv och sjösattes den 21 augusti 1931 under namnet AJA 2. Jungfruresan ned till Karlskrona beskrevs ibland annat en serie artiklar i tidskriften ”Med Motorbåt”. Under 1939 uthyrdes båten till marinen för bevakning av fyrarna i inloppet till Karlskrona, för att 1940 inköpas som fortifikationsbefälhavarens inspektionsbåt längs kusten. Båten avmastades och påbyggdes med en styrhytt och fick nu namnet CARL STUART efter en då skrotad ångslup (eg. en fortifikationskapten hos Karl XI i samband med anläggandet av örlogsbasen på 1670-talet). Ansvarig för båten under hela tiden fram till hon togs ur tjänst 1969 var fortifikationsverkmästare Runor Lilja som även tjänstgjorde på CARL STUART 1940 – 1950. Efter att ha legat på land i några år såldes båten 1972 till marinläkare Bengt Sillén i Borlänge för renovering, men stod åter på land för att 1991 övergå till Sten Nordahl. Båten har därefter genomgått en renovering. Deltog i Classic Boat Show 1999. Båttyp: Dubbelruffad/Utomskärskryssare Konstruktör: C G Pettersson Byggnadsår: 1931 Varv/byggare: Rosättra varv/Bengt Jansson Byggnadsort: Rosättra Skrovtyp: Spetsgattad, rundbottnad Skrovmaterial: Hondurasmahogny Byggnadssätt: Kravell på ek- och järnspant L.ö.a m: 9,00 Bredd m: 2,25 Deplacement: 2,65 ton Motor: Perkins MS/50 2005 Fart knop: 8 Övrigt: Ritning nr 805 Ägare: Dan Thorell Lökanabbsvägen 3 37463 Drottningskär Hemmahamn: Lökanabben Aspö Telefon: 0706-458278 E-post: detthorell@gmail.com
CARL STUART
© Webmaster: Mats Svensson 2021 05 06
Carlscrona Veteranbåtar
C G Pettersson fick i uppdrag av brandfogde Daniel Feyerabend att rita en båt helt efter VIKING X:s linjer, dock med kravet på akterruff. Båten byggdes av uteslutande mahogny vid Rosättra båtvarv och sjösattes den 21 augusti 1931 under namnet AJA 2. Jungfruresan ned till Karlskrona beskrevs ibland annat en serie artiklar i tidskriften ”Med Motorbåt”. Under 1939 uthyrdes båten till marinen för bevakning av fyrarna i inloppet till Karlskrona, för att 1940 inköpas som fortifikationsbefälhavarens inspektionsbåt längs kusten. Båten avmastades och påbyggdes med en styrhytt och fick nu namnet CARL STUART efter en då skrotad ångslup (eg. en fortifikationskapten hos Karl XI i samband med anläggandet av örlogsbasen på 1670-talet). Ansvarig för båten under hela tiden fram till hon togs ur tjänst 1969 var fortifikationsverkmästare Runor Lilja som även tjänstgjorde på CARL STUART 1940 – 1950. Efter att ha legat på land i några år såldes båten 1972 till marinläkare Bengt Sillén i Borlänge för renovering, men stod åter på land för att 1991 övergå till Sten Nordahl. Båten har därefter genomgått en renovering. Deltog i Classic Boat Show 1999. Båttyp: Dubbelruffad/Utomskärskryssare Konstruktör: C G Pettersson Byggnadsår: 1931 Varv/byggare: Rosättra varv/Bengt Jansson Byggnadsort: Rosättra Skrovtyp: Spetsgattad, rundbottnad Skrovmaterial: Hondurasmahogny Byggnadssätt: Kravell på ek- och järnspant L.ö.a m: 9,00 Bredd m: 2,25 Deplacement: 2,65 ton Motor: Perkins MS/50 2005 Fart knop: 8 Övrigt: Ritning nr 805 Ägare: Dan Thorell Lökanabbsvägen 3 37463 Drottningskär Hemmahamn: Lökanabben Aspö Telefon: 0706-458278 E-post: detthorell@gmail.com
CARL STUART
© Webmaster: Mats Svensson
2021 05 06
Carlscrona Veteranbåtar